JinLab

Fulai Jin

Principal Investigator

fxj45@case.edu

Leina Lu

Postdoc Fellow

lxl534@case.edu

Wanying Xu

Graduate student

xww@case.edu

Dylan Plummer

Graduate student (CS)

dmp131@case.edu

Lab alumini

Xiaoxiao Liu, Bioinformatician

 

SaiXian Zhang, Visiting graduate student

 

Chen Weng Ph.D.

 

Jiajia Xi Ph.D. 

 

Konstantin Leskov Ph.D.

 

Liu Wang Ph.D. 

 

Zhou Fang Ph.D. 

 

Haiyan Li Ph.D. 

 

Jian Cui

Postdoc Fellow

jxc1315@case.edu

Luxin Ke

BSTP rotation student

lxk278@case.edu

Shanshan Zhang

Graduate student

ssz20@case.edu

Peinan Hu

Graduate student

pxh321@case.edu